• کاشت ابرو ، مراحل، دوره درمان و عوارض

    ابرو در چهره انسان تاثیر بسیار زیادی دارد. غالباً گفته می‌شود كه چشمان ما احساسات و افكار ما را آشكار می‌كنند زیرا آنها یكی از مهمترین راه‌هایی برای بیان خودمان هستند. البته این تنها چشان ما نیستند که درون ما را نمایان می‌سازند، بلکه ابروها نیز چنین عملکردی را از خود بروز می‌دهند. دلایل مختلفی […]
    • توسط شیرین صیام
    • ۲ سال پیش
    • 0