• انواع سقط جنین را بشناسیم

    سقط جنین یکی از تلخ‌ترین و ناگوارترین اتفاقاتی است که در زندگی مادر باردار رخ داده و می‌تواند برای مدتی شرایط روحی و جسمی وی را تحت تاثیر خود قرار دهد. سقط جنین به دو شکل عمدی و تلقینی اتفاق می‎افتد و هر یک به فراخور سن بارداری و وضعیت مادر باردار، عوارض متفاوتی دارد. […]
    • توسط محکامه ناصری
    • ۲ سال پیش
    • 0