• پایین آوردن فشار خون با درمان خانگی

    آیا حین عصبانیت یا با میل کردن خوراکی و یا غذایی که کمی نمکین هست و شور، سریع سر درد می‌گیرید و دنیا دور سرتان می‌چرخد؟ اگر سن شما آن قدری نیست که به شما بگویند که مانند سن بالاترها، بک بیمار فشار خونی محسوب شوید، اما حقیقت این است که باید به شما بگوییم […]
    • توسط شیرین صیام
    • ۲ سال پیش
    • 0