• علاقه مند کردن کودکان به نظافت ؛ چگونه کودک خود را به نظافت علاقه مند کنم؟

    در بسیاری از خانه‌ها، کودکانی زندگی می‌کنند که چندان علاقه‌ای به تمیز کردن و نظافت ندارند. این کار انباشته شدن کارها بر دوش یک نفر از یک طرف، از طرفی رشد عدم مسئولیت‌پذیری در کودکان را در پی خواهد داشت. به همین دلیل بسیاری از والدین به دنبال راه‌کارهایی برای علاقه مند کردن کودکان به […]
    • توسط شیرین صیام
    • ۲ سال پیش
    • 0