• راه های قطعی پیشگیری از ویروس کرونا | کرونا کی تمام می شود؟

    کرونا کی تمام می شود؟ آیا الکل کرونا را از بین می برد؟ این سوالی است که بسیاری از افراد از حدود یکسال قبل از خود می پرسند. چرا که چیزی حدود یکسال است که ویروس کرونا مهمان زمین شده و زندگی عادی انسان ها را تحت شعاع قرار داده است. پیشگیری از شیوع ویروس […]
    • توسط محکامه ناصری
    • ۶ ماه پیش
    • 0