• آیا مومو واقعیت دارد ؛ چالش مومو چيست ؟

    به نظر می رسد این روزها، دنیای بشر بدون پشت سر گذاشتن چالش های مختلف نمی تواند پیش برود. شاید به همین دلیل است که روز به روز چالش های مختلفی ساخته می شود تا آن ها بتوانند به طرقی خود را محک بزنند. اما هیچ کدام از این چالش ها، به اندازه چالش مومو […]
    • توسط شیرین صیام
    • ۶ ماه پیش
    • 0