• کولپوسکوپی چیست و چرا انجام می‌شود؟

    شاید این روزها نام کولپوسکوپی را شنیده باشید. کولپوسکوپی چیست و چه کاربردی دارد؟ کولپوسکوپی به واقع نوعی معاینه پزشکی مربوط به بانوان است که طی آن دهانه رحم زن مورد بررسی و معاینه قرار می‌گیرد. کولپوسکوپی چیست؟ کولپوسکوپی نوعی میکروسکوپ است که به داخل دهانه رحم فرستاده شده و وضعیت آن را بررسی می‌کند. […]
    • توسط محکامه ناصری
    • ۲ سال پیش
    • 1